Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek – Sobota
9:00 – 21:00

PKO Bank Polski
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

KFC
Poniedziałek – Czwartek
9:00 – 21:00
Piątek – Niedziela
9:00 – 22:00

Niedziele niehandlowe
Centrum handlowe – nieczynne
Multikino – wg repertuaru
Grycan 12:00 – 19:00

Kontakt

Focus Park

ul. Bolesława Chrobrego 1
44-200 Rybnik
tel.: 32 755 55 00
e-mail: rybnik@apsysgroup.pl

W trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie Klientów Centrum, uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowego Focus Park.

 1. Z Centrum Handlowego można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach oraz dostępnych na stronie www.focuspark.pl
 2. Zabrania się przebywania na terenie Centrum Handlowego osobom odwiedzającym obiekt w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia, w tym również osobom zachowującym się niezgodnie z przepisami prawa lub zakłócającym spokój innych osób odwiedzających Centrum Handlowe.
 3. W żadnych okolicznościach, niedopuszczalna jest jakakolwiek działalność, która może być uznana za niebezpieczną, niehigieniczną, szkodliwą lub działalność, która może przeszkadzać innym osobom odwiedzającym Centrum Handlowe.
 4. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Centrum Handlowego odpowiadają osoby, które z mocy ustawy lub umowy są zobowiązane do nadzoru nad nimi.
 5. Zabrania się wchodzenia na teren Centrum Handlowego z rzeczami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których przechowywanie, bądź posiadanie jest prawnie zabronione.
 6. Na terenie Centrum Handlowego nie wolno palić wyrobów tytoniowych oraz konsumować napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi i specjalnie oznakowanymi. Na terenie Centrum nie wolno zażywać jakichkolwiek środków odurzających.
 7. Zabrania się fotografowania i filmowania obiektu bez zgody Dyrekcji Centrum Handlowego, za wyjątkiem zdjęć lub filmów przeznaczonych do użytku prywatnego.
 8. Dystrybucja materiałów reklamowych, organizacji działań promocyjnych, umieszczanie plakatów oraz przeprowadzanie ankiet bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego jest zabronione.
 9. Zabrania się prowadzenia działalności sprzecznej z dobrymi obyczajami lub zagrażającej porządkowi publicznemu, w szczególności organizowania zgromadzeń, manifestacji, agitacji politycznej lub religijnej, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, zebrań, nagabywania, występów artystycznych, w tym muzycznych, prowadzenia akcji charytatywnych itp., na terenie zewnętrznym i wewnętrznym Centrum Handlowego, bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego.
 10. Na terenie Centrum Handlowego zabrania się w szczególności jazdy na rolkach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach.
 11. Zabrania się użytkowania schodni ruchomych i wind niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności biegania po schodniach ruchomych, wchodzenie „pod prąd”, poruszania się nieczynnymi schodniami.
 12. Dopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt domowych (psy, koty) na pasaż wyłącznie na smyczy lub na rękach właścicieli. Psy można wprowadzać na teren Centrum Handlowego jedynie na smyczy oraz w kagańcu. Wszystkie nieczystości powinny zostać usunięte przez ich właścicieli. Pełna odpowiedzialność za zwierzęta spoczywa na ich właścicielach. Ze względów sanitarnych, strefa restauracyjna usytuowana na II piętrze Centrum jest całkowicie wyłączona z możliwości wprowadzania na nią zwierząt (nie dotyczy psów przewodników).
 13. Wstęp ze zwierzętami do poszczególnych sklepów na terenie Centrum Handlowego  jest unormowany odrębnymi regulacjami każdego z najemców lokali.
 14. Na terenie Centrum Handlowego obowiązuje segregacja odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, oraz bioodpady.
 15. Zabrania się niszczenia, uszkadzania lub uczynienia niezgodnego do użytku urządzeń znajdujących się w Centrum Handlowym w tym w szczególności urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne, pasaże itp.
 16. Tace przeznaczone są do korzystania jedynie w strefie restauracyjnej, zabronione jest wynoszenie tac poza wskazaną strefę.
 17. Zabronione jest żebranie i akwizycja na terenie Centrum Handlowego.
 18. Wszystkie rzeczy znalezione na terenie Centrum Handlowego należy niezwłocznie przekazać do Biura Administracji Centrum.
 19. Siedzenie dozwolone jest jedynie na przeznaczonych do tego celu ławkach znajdujących się w ogólnodostępnych miejscach do tego przeznaczonych.
 20. Zabrania się używania otwartego ognia, wnoszenia na teren Centrum Handlowego broni, w szczególności broni palnej oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
 21. Zabrania się emitowania hałasów i nieprzyjemnych zapachów.
 22. Centrum jest monitorowane za pomocą kamer video.
 23. Wejście na teren Centrum oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 24.  Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin będą wyciągnięte konsekwencje prawne.
 25. Osoby naruszające powyższe postanowienia zobowiązane są opuścić teren Centrum Handlowego
 26. Wszystkich Klientów i pracowników Centrum Handlowego Focus Park uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych zaleceń Dyrektora Centrum Handlowego.

DZIĘKUJEMY ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZEGO REGULAMINU.

Apsys Polska S.A
Zarządca Centrum Handlowego Focus Park
Dyrekcja Centrum

Re­gu­la­min w wer­sji .pdf znaj­dziesz tu­taj.

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 18, 00-549 Warszawa (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Focus Park drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Focus Park w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?