Udogodnienia

Bezpłatne WiFi

Miejsca parkingowe dla rodzin z dziećmi

Stojaki rowerowe

Stacje naprawy rowerów

Pokoje rodzinne

Stacje ładowania urządzeń mobilnych

Ochrona

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Bankomaty

Szatnia i przechowywanie bagażu

Opaski bezpieczeństwa dla dzieci

Defibrylator na terenie centrum