Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek – Sobota
9:00 – 21:00

PKO Bank Polski
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

KFC
Poniedziałek – Niedziela
9:00 – 22:00

Niedziele niehandlowe
Centrum handlowe – nieczynne
Multikino – wg repertuaru
KFC 9:00 – 22:00

Kontakt

Focus Park

ul. Bolesława Chrobrego 1
44-200 Rybnik
tel.: 32 755 55 00
e-mail: rybnik@apsysgroup.pl

2.10-14.10.2023

LOTERIA „DOŁADUJ SIĘ NAGRODAMI”

2-14 PAŹDZIERNIKA

STOISKO LOTERYJNE CZYNNE OD 11:00 – 21:00

 FAQ

 1. Jak wziąć udział w loterii “Doładuj się nagrodami!”?

Aby wziąć udział w loterii, uczestnik musi w okresie promocyjnym, w centrum handlowym FOCUS PARK w Rybniku dokonać zakupu promocyjnego za minimum 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto potwierdzonego jednym dowodem zakupu, zachować dowód zakupu i dokonać prawidłowego zgłoszenia do loterii.

 1. Gdzie można dokonać zgłoszenia do loterii “Doładuj się nagrodami!”?

Do loterii można się zgłosić w punkcie obsługi loterii, znajdującym się w centrum handlowym FOCUS PARK w Rybniku działający w Okresie Promocyjnym, w godzinach 11.00-21.00 (poza niedzielami).

 1. Kto może wziąć udział w loterii „Doładuj się nagrodami!”?

Udział w loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Jaki jest okres przyjmowania zgłoszeń w ramach loterii „Doładuj się nagrodami!”?

Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń trwa od 2 października do 14 października 2023 r. od godz. 11.00 do 21.00.

 1. Ile razy można zgłosić jeden dowód zakupu (paragon fiskalny)?

Dany dowód zakupu (paragon fiskalny) można zgłosić tylko raz. Jeśli uczestnik bądź uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany dowód zakupu pomimo dokonania jednej transakcji, za prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze zgłoszenie.

 1. Ile razy można wziąć udział w loterii „Doładuj się nagrodami!”?

W loterii można wziąć udział dowolną ilość razy pod warunkiem, że każdorazowo zostaną spełnione warunki regulaminu.

 1. Jakie i ile nagród jest przewidzianych w loterii „Doładuj się nagrodami”?

W Loterii przewidziano łącznie 501 nagród.

Nagroda główna – 10.000 zł na kartach podarunkowych Centrum Handlowego Focus Park.

Nagrody natychmiastowe – 500 x karta podarunkowa Centrum Handlowego Focus Park o wartości 50,00 zł.

 1. Jak są przyznawane losy za dokonanie zgłoszenia w loterii „Doładuj się nagrodami!”?

Losy przyznawane są za wielokrotność kwoty 100,00 zł brutto na zarejestrowanym paragonie. Oznacza to, że:

 1. a) Zakup Promocyjny na kwotę 100,00 – 199,99 zł brutto – 1 Los w losowaniu Nagrody Głównej,
 2. b) Zakup Promocyjny na kwotę 200,00 – 299,99 zł brutto – 2 Losy w losowaniu Nagrody Głównej,
 3. c) Zakup Promocyjny na kwotę 300,00 – 399,99 zł brutto – 3 Losy w losowaniu Nagrody Głównej,
 4. d) Zakup Promocyjny na kwotę 400,00 – 499,99 zł brutto – 4 Losy w losowaniu Nagrody Głównej,
 5. e) Zakup Promocyjny na kwotę równą lub wyższą 500,00 brutto – 5 Losów w losowaniu Nagrody Głównej.

9. Ile maksymalnie razy można wygrać w loterii „Doładuj się nagrodami”?

Uczestnik może wygrać w ciągu trwania Loterii maksymalnie 2 nagrody natychmiastowe oraz maksymalnie 1 nagrodę główną. Nagrody przyznawane są zgodnie z kolejnością dokonania zwycięskich zgłoszeń.

 1. Gdzie mogę odebrać nagrodę natychmiastową?

Nagrody natychmiastowe wydawane są w Punkcie Obsługi Loterii w godzinach jego pracy, w terminie do dnia 14 października 2023 r., do godz. 21:00:00, za jednoczesnym okazaniem:

 1. a) oryginału dowodu zakupu wskazanego w zwycięskim zgłoszeniu,
 2. b) wiadomości e-mail potwierdzającej wygranie nagrody.

11. Gdzie znajduje się regulamin loterii „Doładuj się nagrodami!”?

Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora tj. www.uniqueone.pl, w sekcji „Regulaminy” oraz w Punkcie Obsługi Loterii.

 1. Kto jest organizatorem loterii „Doładuj się nagrodami!”?

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, 02-675 Warszawa.

 1. Kiedy odbędzie się losowanie Nagrody Głównej?

Losowanie Nagrody Głównej odbędzie się 16 października 2023 roku w siedzibie organizatora, a zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej telefonicznie.

 1. Jakie produkty są wyłączone z loterii?

Towary i usługi wyłączone z Loterii: preparaty początkowego żywienia niemowląt, suplementy diety, artykuły alkoholowe, piwo bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, produkty zakupione w aptece ZIKO, produkty lecznicze i wyroby medyczne, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi kantora wymiany walut, usługi telefoniczne, usługi telewizyjne, usługi ksero, usługi związane z grami hazardowymi, zakup kart prepaid, zakup kart podarunkowych, produkty zakupione w tzw. „fotobudce”.

 

 

Chcesz więcej?

Sprawdź promocje

wpadnij do nas!

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 18, 00-549 Warszawa (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Focus Park drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Focus Park w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?