Wydarzenia
Data obowiązywania: 14.11.2018

KONKURS HISTORIA RYJKA

W „GALERII W GALERII” znajdującej się na I piętrze naszego centrum, do 17 listopada będzie miała miejsce wystawa rekwizytów kabaretowych. W miejscu tym, oprócz samych rekwizytów, umieszczono tablice z opisami: rekwizytów wraz z nazwą kabaretu, do którego rekwizyt należy lub też z opisami rekwizytów oraz nazwą skeczu, w którym dany rekwizyt został wykorzystany. Każda z plansz jest ponumerowana od 1-12. Aby wziąć udział w konkursie należy prawidłowo dopasować nazwy kabaretów lub nazwy skeczy do każdej z plansz. I tak przykładowo: na planszy nr 1 widnieje następujący opis: Głowa Yody / Film Lord of The Stars – należy odgadnąć nazwę kabaretu; na planszy nr 6 widnieje opis: Marcinus z Gdańska / Kabaret Młodych Panów – należy odgadnąć nazwę skeczu.

Osoba, która prawidłowo dopasuje nazwy do wszystkich dwunastu plansz oraz zamieści zdjęcie wykonane właśnie w „GALERII W GALERII” na naszym profilu – pod postem konkursowym, ma szansę na wygranie podwójnego zaproszenia VIP na RYJEK!

Należy pamiętać, że odpowiedzi przesyłać należy TYLKO w wiadomości prywatnej, natomiast zdjęcie zamieszczać pod postem konkursowym z dopiskiem #RYJEKPARK

Szczegółowy Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ