Newsletter

Stay updated! We will inform you about the latest events and promotions.

Administratorem danych osobowych jest Focus Park Rybnik Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa (zwana dalej Spółką). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie pod w/w adresem lub mailowo pod adresem: dataprotection@union-investment.com. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Focus Park Shopping Center via email to the e-mail address provided.

Enter your phone number to receive special offers

By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Focus Park Rybnik Bis sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Focus Park Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.