Kontakt
Centrum Handlowe Focus Park

ul. Bolesława Chrobrego 1
44-200 Rybnik
32 755 55 00
rybnik@apsysgroup.pl


Czynne codziennie

9:00 – 21:00

Multikino czynne
zgodnie z repertuarem


Biuro dyrekcji

32 755 55 55
rybnik@apsysgroup.pl

Dane Spółki
Apsys Management sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o numerze NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych.

Polityka prywatnosci